Σύμφωνα με την σε ισχύ Πρόσκληση της Δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο» εγείρεται συμβατική υποχρέωση για δημοσιότητα για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ή θα λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ.

Αυτή αφορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο 16 της Πρόκλησης, την υποχρέωση των δικαιούχων να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα με το σήμα της Δράσης, σε ελάχιστο μέγεθος Α3, αναφορικά με τη συνδρομή του μέτρου στην επιχείρησή τους.

Η αφίσα πρέπει να εκτυπωθεί και να συμφωνεί με τις προδιαγραφές και το πρότυπο που έχουν αναρτηθεί (για το υπόδειγμα της αφίσας παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ).

Προτείνεται η αφίσα να εκτυπωθεί σε έγχρωμη έκδοση.

Σημειώνεται ότι όσοι έλαβαν ταχυδρομικώς αφίσα το προηγούμενο έτος και έχουν ήδη προβεί σε τοποθέτησή της στο χώρο της επιχείρησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια επιπλέον ενέργεια.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο