Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας_27.10.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία Covid-19Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης Φάσης 2019 για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο” Μετάβαση στο περιεχόμενο