Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε δύο εγχειρίδια οδηγιών υποβολής προτάσεων και ένα εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Εργαλείο Υπολογισμού Βαθμολογίας_ΟΡΘΗ

Εγχειρίδιο Εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ_ΟΡΘΗ
Εγχειρίδιο Υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ
gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Εγχειρίδια οδηγιών υποβολής & εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας για τη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19" των ΠΕΠ ΑττικήςΤο ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία Covid-19 Μετάβαση στο περιεχόμενο