Σας ανακοινώνουμε ότι οι κάτωθι Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) τροποποιήθηκαν. Πέραν της τροποποίησης σε ειδικά σημεία του κειμένου των προσκλήσεων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους κάτωθι συνδέσμους, παρατείνεται και η ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Ενίσχυση Καινοτομιών (4η τροποποίηση)

Ενίσχυση RIS3 (4η τροποποίηση)

Ενίσχυση ΤΠΕ (2η τροποποίηση) 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τροποποίηση τριών Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΤροποποίηση τριών Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο