Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (Περιφέρεια Αττικής 2506/25.08.2020) ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση των Πληγέντων Δήμων Αττικής” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Περιφέρεια Αττικής 2506/25.08.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανακοίνωση περί ελέγχου κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής στις Δράσεις "Ψηφιακό Άλμα" & "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο