Δημοσιεύουμε ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ και υλικό δημοσιότητας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που διέπουν τους δικαιούχους της δράσης “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας για τους δικαιούχους (03.06.2020)

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Skip to content