Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 22974/628/Α3/01.06.2020) ένταξης έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 22974/628/Α3/01.06.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Επιχειρούμε ΈξωΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο