Η παρούσα αντικαθιστά την από 13.03.2020 αρχική μας δημοσίευση.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το προσεχές διάστημα και μέχρι νεοτέρας θα ισχύουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, σχετικά με την επικοινωνία των δικαιούχων με τις υπηρεσίες της ΕΛΑΝΕΤ.

 

Η αποστολή αιτημάτων ελέγχου/τροποποιήσεων/προκαταβολής, αντιρρήσεων, συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και δικαιολογητικών εκταμίευσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όχι δια ζώσης ή ταχυδρομικώς. Συγκεκριμένα:

• Η αποστολή των αιτημάτων ελέγχου/τροποποιήσεων/προκαταβολής και αντιρρήσεων συνοδευόμενων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Η αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω e-mail, κατόπιν επικοινωνίας με το στέλεχος που διαχειρίζεται το αίτημά σας, απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του στελέχους.

• Η αποστολή δικαιολογητικών εκταμίευσης θα γίνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

• Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι ενδεδειγμένη η χρήση της εφαρμογής WeTransfer.

Η ταχυδρομική αποστολή δύναται να επιτραπεί, όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος. Παραλαβές γίνονται στα γραφεία της οδού Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39 στον 7ο όροφο.

• Συναντήσεις με στελέχη μας στις εγκαταστάσεις της ΕΛΑΝΕΤ πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

 

 

 

 

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Μετάβαση στο περιεχόμενο