Δημοσιεύουμε το κάτωθι ενημερωτικό υλικό για τις Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020), προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, ΠΑΤΕΝΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Skip to content