e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Βασικός στόχος της Δράσης «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας» είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί αρμοδίως.

Στόχο, επίσης, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 29.11.2019 και ώρα 15:00.

Στη Δράση έχουν ενταχθεί 6 έργα, συνολικού π/υ 6.657.900 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ “Αττική 2014-2020” και του ΕΦΔ για την καλή εκτέλεση του έργου που υποβάλλει την πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον ΕΦΔ από την ΕΥΔ ΕΠ “Αττική 2014-2020”, για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων τουπου έχει αναλάβει και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

  • πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες /γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,
  • πως η ως άνω παροχή ή μεταφορά υπηρεσιών/γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό,
  • τη συμμετοχή στο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης,
  • οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ,
  • τη νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρρευτικά.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 έως 1.200.000€. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες επιλέξιμες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται ως εξής:

Επενδυτικές Δαπάνες σε:

  • ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού: (α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, (β) Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • άϋλα στοιχεία Ενεργητικού: (α) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως: διπλώματα ευρεσυτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know-how), πρότυπα, σχέδια, (β) Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα, (γ) Δαπάνες ανάπτυξης.

Λειτουργικές Δαπάνες (δαπάνες προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και γενικά έξοδα) σχετικά με:

  • το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων
  • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού, γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (29.06.2021)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση Ένταξης έργων (11.10.2020)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (11.09.2020)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση 6ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (17.10.2019)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση 5ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (24.09.2019)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση 4ης Τροποποίησης της προκήρυξης (01.08.2019)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΑπόφαση 3ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (06.06.2019)
Clusters Περιφέρειας ΑττικήςΣυχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (18.04.2019)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Clusters Περιφέρειας Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο