ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στόχος του παρόντος υλικού είναι η δραστική μείωση της διάρκειας ελέγχου ενός αιτήματος πληρωμής και η επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας, με επιδιωκόμενο αποτελέσμα τη μέγιστη εξυπηρέτηση των επενδυτών, την ομαλότητα του έργου των ελεγκτικών οργάνων καθώς και την επιτάχυνση των πληρωμών.

 

Βάσει μακρόχρονης εμπειρίας και καταγραφής πληθώρας περιπτώσεων, παρατηρείται ότι η μη ορθή απεικόνιση-υποβολή των δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καθώς και η ελλιπής, άτακτη ή περιττή επισύναψη εγγραφών εντός του φυσικού φακέλου, οδηγεί αναπόφεκτα σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την εξαγωγή αποτελέσματος και την πληρωμή του δικαιούχου.

 

Ως εκ τούτου κρίνεται αυτονόητη η αποτύπωση των ελάχιστων και απαραίτητων οδηγιών που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαδικασία υποβολής ενός αιτήματος πληρωμής, με στόχο ένα αμοιβαίως επωφελές αποτελέσμα.

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση