14.05.2018 _ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

14.05.2018 _ Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2047/464/Β2/2-4-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με Θέμα: «Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» επίκειται λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την Τρίτη 15 Μαϊου 2018 και ώρα 17:00.

 

Η ανωτέρω απόφαση (ΑΔΑ: 64ΜΡ465ΧΙ8-ΛΓΞ) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση