06.11.2018 _ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ και Διαδικασία Αξιολόγησης για τη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

06.11.2018 _ Ενεργοποίηση του ΤΕΣΤ καταλληλότητας και Διαδικασία Αξιολόγησης για τη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΛΑΝΕΤ ενημερώνει τους αξιολογητές που έχουν οριστεί με την απόφαση υπ’ αριθμ.: 4862/1584/Α3/2.8.2018 ότι την Τρίτη 6/11/2018 θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) το Τεστ Καταλληλότητας Αξιολογητών της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑΝΕΚ.

 

Η δοκιμασία θα διαρκέσει από την Τρίτη 06/11/2018 και ώρα έναρξης 10:00πμ έως και την Πέμπτη 08/11/2018 και ώρα λήξης 24:00 μμ. Για το ενδιάμεσο διάστημα, η συμμετοχή στο ΤΕΣΤ θα είναι επιτρεπτή καθ΄ όλο το 24ωρο.

 

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΤΕΣΤ και μέχρι τη Δευτέρα 12/11/2018, θα πρέπει να αποσταλούν, αρχικά σκαναρισμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην αποδοχή των όρων αξιολόγησης και τα ασυμβίβαστα των αξιολογητών, καθώς και η Σύμβαση μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ – Αξιολογητή. Τα πρωτότυπα έγγραφα της Σύμβασης και της Υ/Δ προσκομίζονται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.

 

Οι αναλυτικές οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν ήδη σταλεί ηλεκτρονικά (e-mail) σε όλους τους εν δυνάμει αξιολογητές.

 

Για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων στην εν λόγω Δράση θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αλλαγή κειμένου