Επιχειρούμε Έξω

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

e-mail Δράσης για επικοινωνία: epixeiroume@elanet.gr

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίστηκε η 18.01.2018 και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία λήξης ορίστηκε η 20.12.2019 και ώρα 17:00. Έχουν δημοσιευθεί τα εξής:

 

 • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 9 έργα, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση,
 • η 1η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 13 επιπλέον έργων,
 • η 2η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 105 επιπλέον έργων,
 • η 3η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 93 επιπλέον έργων,
 • η 4η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 159 επιπλέον έργων,
 • η 5η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 172 επιπλέον έργων,
 • η 6η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 120 επιπλέον έργων,
 • η 7η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης 32 επιπλέον έργων.

 

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 247 έργα, συνολικού π/υ 22.796.419 €*.

 

*Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

 2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

 3. παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

 4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και
 • επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση