________________________________________________________________________________

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Από το 1992, δραστηριοποιούμαστε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), με σκοπό την άρτια υποστήριξη και την ολοκληρωμένη διαχείριση αναπτυξιακών δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρείν. Η δραστηριοποίησή μας στην εφαρμογή προγραμμάτων, τα οποία υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και εν κατακλείδι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η εμπειρία μας εξελίχθηκε διαχρονικά μέσα από τη συμμετοχή μας στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων διαφόρων Υπουργείων καθώς και Περιφερειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Σύνολο Προγραμμάτων
 • ΕΠΑΝΕΚ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
 • ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Αναβάθμιση υφιστάμενων ΠΜΜΕ
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ
Ίδρυση Νέων Τουριστικών
Επιχειρούμε Έξω
Ψηφιακό Άλμα
Ψηφιακό Βήμα
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Μεταφορικό Ισοδύναμο
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Clusters
Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής

e-Banners

__
_
_____________   

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Για την επιχείρηση που σέβεται και προστατεύει τον εαυτό της, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Στην ΕΛΑΝΕΤ, επιδιώκουμε πάντοτε ευκαιρίες συνεργασίας με άτομα καταρτισμένα τα οποία διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και ακεραιότητα. Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας, ενημερωθείτε για τις κάτωθι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

Θέσεις τεχνικού ελεγκτή

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού
 • Καλή γνώση Microsoft Office
 • Καλός χειρισμός web browser (internet)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Εμπειρία σε θέματα έργων αρμοδιότητας μηχανικού (έλεγχος – αξιολόγηση κτηριακών κατασκευών, παραγωγικού εξοπλισμού, ζητήματα έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας κ.λ.π.)
 • Εμπειρία στη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εξοικείωση σε πληροφοριακά συστήματα Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Διαχείριση χρόνου υπό συνθήκες προτεραιοτήτων και αυστηρών προθεσμιών
 • Εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων σε καθημερινή βάση με ικανοποιητικό τρόπο
 • Συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέσεις οικονομικού ελεγκτή

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση Microsoft Office
 • Καλός χειρισμός web browser (internet)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Εμπειρία στη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εξοικείωση σε πληροφοριακά συστήματα Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Εμπειρία σε έλεγχο λογιστικών καταχωρήσεων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Διαχείριση χρόνου υπό συνθήκες προτεραιοτήτων και αυστηρών προθεσμιών
 • Συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση